Palivové dřevo prodej Stavební, pěstební a těžební činnost

Stavební, pěstební a těžební činnost

Naše společnost zajišťuje také komplexní péči o les a jiné zemědělské plochy a to zejména na úseku nové výsadby stromů a jejich následné ochrany. Provádíme také výchovné zásahy a ostatní hospodaření dle lesního zákona.


– provádíme výsadbu nových lesních kultur

realizujeme stavby lesních oplocení a to jak dřevěných, tak drátěných či závěsných

– zajišťujeme ožínaní travin okolo nové výsadby

– provádíme úklidy ploch po těžbě a to hrázkováním i pálením

 provádíme rekonstrukce porostů

– realizujeme stavby přírodního oplocení u rekreačních staveb ( zahrady, chaty, chalupy)

– realizujeme stavby ohradníkového oplocení z akátových kůlů pastvin a jiných zemědělských pozemků

 provádíme krajinářské práce, výsadbu stromů podél komunikací s následnou péčí o tyto stromy

Pro les Praha

Pro les Praha na Facebooku
Palivové dřevo prodej toplist